Torsdag morgen rykket lensmannen ut til et bolighus på Stamnan i Rennebu der en 20-åring fra Sørlandet var på besøk. Sørlendingen har gode datakunnskaper og klarte i løpet av et døgn å tappe en annen persons konto med 5000 kroner. Men så viste det seg at den andre personen var en nær kjenning av sørlendingen. Den andre personen kjente til sørlendingens datakunnskaper og dermed ble sørlendingen raskt mistenkt for tappingen.

– Jeg vil ikke ha noen klar formening om framtiden for denne formen for kriminalitet. Men jeg ser ikke bort fra at vi får flere slike saker i årene som kommer, sier lensmann Asbjørn Liberg i Rennebu.

Asbjørn Liberg samarbeidet med lensmannen i Meldal for å få avslørt hackeren på Stamnan.