Det våte og varme været fortsatte også sist uke, og tilsiget av vann til kraftmagasinene var tre ganger større enn normalt. De siste fire ukene har tilsiget vært mer enn det dobbelte av normalt. Sammen med lavt forbruk og kraftimport, ga det høye tilsiget i forrige uke økt magasinfylling. Fyllingen har for øvrig vært jevnt stigende i hele andre halvår.

Normalt faller vannstanden i magasinene med 2,3 prosentpoeng i uke 48. I år økte den med 1,5 prosentpoeng.

Fortsetter utviklingen ut desember, kan Norge være i en normalsituasjon når det gjelder elektrisk kraft allerede ved årsskiftet. Per 4. desember var magasinfyllingen på 67,2 prosent, som er 13,3 prosentpoeng dårligere enn i et normalår. Strømforbruket er normalt veldig høyt i desember.

Magasinfyllingen økte mest i Sør-Norge, men også i Midt-Norge og i Nord-Norge var det økning.

Prisene på den nordiske kraftbørsen fortsatte å falle, og gjennomsnittsprisen for Sør-Norge ble 29,7 øre/kWh i uke 48. Prisen er dermed mer enn halvert siden toppnoteringen i august. Midt-Norge og Nord-Norge hadde like priser i uke 48 – med en gjennomsnittspris på 32,6 øre/kWh.

I uke 48 var prisen for en markedspriskontrakt (spot) med påslag 2,2 øre/kWh, 39,3 øre/kWh inklusive mva for en husholdning i Sør-Norge. Det er en nedgang på 7,6 øre siste uke, melder NVE.

Foto: Jan Ødegård
Foto: Jan Ødegård