Det var 7. november i fjor at den polske bussen kjørte utfor veien. Bussen havnet på siden og tilsammen 20 personer ble behandlet av lege, mens 11 ble skadet. Bussen var på vei til Elkem i Mosjøen med polske arbeidere da bussen skled av veien. Nå har Havarikommisjonen gransket ulykken og refser vegvesenet for det som skjedde, skriver VG, ifølge adressa.no.Årsaken til utforkjøringen skal i følge Havarikommisjonen være ullike tidspunkt når det gjelder salting av veien. Ulykken skjedde nemlig bare *metricconverterProductID18 meter18 meter* inn i Sør-Trøndelag. Da hadde vegvesenet i Hedmark akkurat saltet sin del av veien - og snudd på fylkesgrensen. Dermed møtte den polske bussen et helt annet føre i Sør-Trøndelag enn i Hedmark. Havarikommisjonen krever nå full gjennomgang av vinterdriften på riksveien gjennom en såkalt «umiddelbar sikkerhetstilrådning», skriver VG. En slik tilrådning har kommisjonen kun kommet med en gang tidligere. På ulykkesdagen var riksvei 3 bar og våt i Hedmark, mens den var ekstremt glatt i Sør-Trøndelag. Grunnen til ulikt føre er at fylkesgrensen skiller vegvesenets regioner Øst og Midt - og det er i tillegg to ulike entreprenører som har ansvaret på hver side av grensen. «Uansett føreferdigheter vil denne brå endringen i føreforholdene være krevende å mestre», skriver Havarikommisjonen i sitt brev til Vegdirektoratet. Mer systematisk – Vi skal skjerpe inn rutinene. Saltingen av en vei må jo avsluttes et sted, men det må ikke nødvendigvis skje akkurat på fylkesegrensen, sier Tor-Sverre Tomassen, leder for seksjonen for vei og fergeforvaltning i Vegdirektoratet til VG. Også entreprenørene som har ansvar for vedlikeholdet av veien på hver sin side av grensen, er positive til å få til et samarbeid seg i mellom noe de hevder ikke foregår i dag. Statens vegvesen region Midt hevder derimot at en slik kontakt mellom brøytere på hver side av grensen allerede er til stede. Derimot ønsker trafikksjef Kirsti Slotsvik seg at denne kontakten blir mer systematisk.