Hytter både på fjellet og ved sjøen er nå populære igjen etter et noe avventende marked i fjor.

Da går det ofte svært fort i budrunder, og noen ganger går det nok for fort for mange...

For å unngå å kjøpe katta i sekken er det viktig å ha et våkent øye og være klar over de vanligste fellene hyttekjøpere kan gå i:

Elektriske feil, dårlig isolering, fukt eller råte, er skader som gjerne oppdages i etterkant og kan gi store kostnader.

Derfor må du stille disse spørsmålene på visning:

 • Hvor gammelt er det elektrisk anlegget, og er det nylig foretatt kontroll?

 • Er alt elektrisk arbeid utført av elektriker, og har selger kvitteringer for utført arbeid?

 • Hvor gamle er badene?

 • Har selger kvitteringer for utført baderomsarbeidene?

 • Er taket godt nok isolert? Istapper er ofte et tegn på dårlig isolert tak.

 • Hvor gammel er papp/sten på taket? Levetiden er rundt 20-40 år.

 • Hvor gammel er utvendig avløpsledning?

 • Hvor gammel er dreneringen?

 • Har det vært fukt- eller råteskader?

 • Har det vært tilbakeslag fra avløpsledning?

 • Har det vært skadedyrangrep i form av maur, mus eller rotter?

 • Hvor gamle er isolerglassvinduene? Antatt levetid er 15-20 år.

 • Hvor mye isolasjon er det i tak og vegger? Det er viktig for energibruken.

Ved å kjenne noen tommelfingerregler stiller du bedre forberedt på visning. For eksempel er det ofte slik at problemer med hytte eller bolig sjelden kommer alene.

Har hytta hatt vannskader tidligere, kan det skyldes konstruksjonsmessige svakheter, underdimensjonert kloakksystem eller at hytta ligger utsatt til ved for eksempel flom.

Da risikerer du at skaden gjentar seg. Det samme gjelder ofte skadedyr og råteskader.

Ta også en titt på kaldloftet for å sjekke at det ikke har oppstått kondensskader i løpet av vinteren. I så fall må kaldloftet få bedre utlufting.

Sjekk samtidig at det ikke er tegn til at taket er utett noe sted.

På fjellhytter med torvtak, kan det være lurt å ta seg en tur opp på taket etter at snøen har gått for å sjekke at torven ikke har seget nedover i løpet av vinteren, slik at underlagspappen er blottlagt.

Er den blottlagt, må det etterfylles med torv.

Siger torven kan dette medføre at tettingen under torven også flytter på seg med lekkasjer som en følge. (ANB)

(Kilde: DNB Eiendom og DNB Skadeforsikring)