1 av 3 ikke svømmedyktige, men disse ungdommene klarer seg godt