Vil øke kompensasjonen med 60 millioner kroner til pelsdyroppdrettere

foto