RENNEBU: Teknisk drift i Rennebu kommune skriver på kommunens hjemmesider, at brua stenges i perioden mandag 2. mars til og med fredag 13. mars.

Dette skulle medføre relativt små problemer for trafikkantene, da broene over Orkla ved Grøtte og på Voll kan benyttes. Varsel om stenging er skiltet ved Riksveg 700 og Fylkesveg 510.

Brua stenges grunnet nødvendigheten av nytt dekke.