Blant veiprosjektene som nå skal framskyndes, er E18 i Telemark og E6 i Nordland og Finnmark. I tillegg kan det bli aktuelt å framskynde en del andre prosjekter som er inne i statsbudsjettet for 2009. Det opplyste samferdselsminister Liv Signe Navarsete (Sp) i forbindelse med et møte med representanter for Byggenæringens Landsforening og Maskinentreprenørenes Forbund fredag.

– Samferdselsdepartementet har gått gjennom de prosjektene som ligger i 2009-budsjettet, for å se om noen av dem kan settes i gang tidligere enn planlagt. Jeg er bekymret for den nedgangen vi nå ser innenfor bygge- og anleggsbransjen. Regjeringen er opptatt av å få til en tiltakspakke som er treffsikker og stimulerer til økt aktivitet over hele landet, sier Navarsete.

EU har åpnet for kortere anbudsfrister enn normalt for prosjekter som er omfattet av krisetiltak i år og neste år. Navarsete regner med at tiden det tar før prosjekter igangsettes kan reduseres med nesten to måneder. (ANB-NTB)