OPPDAL: Torsdag ble det vedtatt i formannskapet at rådmannen i Oppdal bes ta initiativ til en intensjonsavtale om å opprette et markedsføringsselskap over en fireårsperiode til profilering av kurs og konferansedestinasjonen Oppdal.

Fire like deler

Det legges til grunn en modell for fordeling av utgiftene der 1 million årlig finansieres av Oppdal kommune.

Tre millioner til i året finansieres i like store deler av henholdsvis hotellnæringen i Oppdal, Innovasjon Norge, og en gruppe store næringslivsaktører i Oppdal som disponerer AGA-midler (midler tildelt Oppdal etter bortfall av differensiert arbeidsgiveravgift),

Ekstra profilering

– Dette betyr en ekstra profilering av Oppdal over en fireårsperiode, smiler ordfører Ola Røtvei, som er meget optimistisk på vegne av kommunen.

Han mener det vil bli et løft for hotellnæringen.

Både i blant dem som disponerer agamidler, og i kommunen, er det nå gjort vedtak på at man er med på dette, og i forbindelse med Innovasjon Norge må det nå utarbeides søknader.

– Vi vet at man der er positive til at Oppdal på lik linje med Røros skal profileres som kurs og konferansested.

Ordføreren legger ikke skjul på at et slikt markedsføringsselskap henger sammen med hotellsatsingen i sentrum.

– Vi må øke kapasiteten, og det vil hele næringen delta på.