Etter årets seks første måneder er skatteinngangen 52,4 millioner kroner mot 48 millioner i 2004.

Det er i år budsjettert med en skatteinngang på 98,6 millioner kroner. I 2004 var samlet skatteinngang 95,6 millioner.