Ordfører Rita Ottervik inviterte i formiddag til stiftelsesmøte for søkerselskapet Trondheim 2018 AS i formannskapssalen i Trondheim Rådhus.

Stifterne av selskapet er Nord- og Sør-Trøndelag fylkeskommuner, idrettskretsene i Nord- og Sør-Trøndelag samt Trondheim kommune.

– Skapte magi

– For alle oss med samfunnsengasjement, er det en stor ære å få være med på dette, sa styreleder for selskapet, Marvin Wiseth.

Ottervik smilte like bredt.

– Lillehammer skapte magi i 1994, Trondheim har de beste forutsetninger for å gjøre det samme i 2018, sier trondheimsordføreren.

Hvis Trondheim får OL i 2018, blir de alpine grenene mest sannsynlig lagt til Oppdal.