INNSET: Den mest synlige skaden er det klassiske bittet over nesen på dyret. Ved nærmere undersøkelse viste det seg også at lammet bar stygge merker etter rovdyrtenner også i bringa. Dyret var likevel i såpass brukbar forfatning at Haugan fant det etisk forsvarlig å la lammet leve til det ble vurdert av veterinær.Sauebonden på Innset frykter at flere lignende tilfeller kan bli avslørt før høstens sanking er ferdig. Han har opplevd minst ett tilfelle i egen besetning der sau har levd etter at det har vært angrepet av bjørn i sommer, men strøket med av skadene etter å gått med store lidelser.Selv om Kåra Haugan ikke er den saueeieren i området som er hardest rammet av at bjørn har vært på ferde, er han svært urolig over situasjonen. Haugan er svært kritisk til at det ikke ble satt inn mer effektive tiltak for å få tatt bjørnen som drepte minst 60-70 sauer i østre Rennebu og i Budalen i sommer.