OPPDAL/RENNEBU: Det var 15 flere arbeidsledige i mai i år sammenlignet med mai i fjor, i Oppdal. I Rennebu gikk tallet imidlertid ned med seks personer. Det er henholdsvis en økning på 21 prosent og en nedgang på 23 prosent.

Titakt er 87 personer nå uten arbeid i Oppdal; 39 kvinner og 48 menn. Dette er 2,5 prosent av arbeidsstyrken.

Dermed har Oppdal tredje høyeste arbeidsledighet i Sør-Trøndelag. Bare Bjugn (2,8 prosent) og Frøya (2,6) har høyere. Like høyt som Oppdal ligger Ørland.

I Rennebu er det totalt 20 personer som er arbeidsledige; sju kvinner og 13 menn. Det tilsvarer 1,5 prosent av arbeidsstyrken. Bare fem kommuner i fylket har lavere arbeidsledighet.

I Oppdal er det dessuten 17 ordinære tiltaksdeltakere, mens det ikke er noen slike i Rennebu.

I fylket totalt var det ved utgangen av mai 3.286 helt ledige personer i fylket. Dette utgjør 2,1 prosent av arbeidsstyrken i fylket og er de laveste tallene for mai siden 2008. Nedgangen på 17 prosent er den største i landet, ifølge en pressemelding fra Nav Sør-Trøndelag.