RENNEBU: Ved sjutiden i morges kjørte en bil på en jerv i Ramsfjell-området ved Rennebuskogen. Bortsett fra små materielle skader på bilen, gikk sammenstøtet bra. Også for jerven.

Friskmeldt

– Vi har nå friskmeldt jerven, sier Svein Erik Morseth i fallviltgruppa i Rennebu. Han har drevet ettersøk etter jerven i formiddag, sammen med blant andre rovviltkontakt i Statens naturoppsyn, Jan Erik Asphaug.

Selv om mannskapet fant både spor og hår, fikk de ikke tak i jerven.

– Avgjørelsen om å avslutte søket ble tatt i samråd med både fylkesmannen og Statens naturoppsyn, sier Morseth.

Jerven skal ha hatt tilhold ved noen søppelcontainere i tilknytning til et hyttefelt i området. Sjåføren som kjørte på jerven er selv en erfaren jeger, og tok kontakt med politiet.

– Det er det helt riktige å gjøre. Politiet tar videre kontakt med de rette instansene, sier Morseth.

Ikke blod

Det ble sikret hårprøver av jerven, som tilsynelatende kom uskadd fra hendelsen.

– Etter sporene å dømme, så går den fremdeles på fire føtter. Det ble ikke funnet blod, og etter at vi hadde fulgt sporene en stund, fant vi ikke noe som kunne tyde på unormal oppførsel, sier Morseth.

Han forteller at vær og vindforhold gjorde søket utfordrende.

– Det var ti plussgrader, sol og vind, noe som gjorde at sporene etter hvert ble utydelige. Men det var såpass mye spor i området at det kan tyde på at jerven har holdt til der ei stund.

Hårprøvene som ble sikret, blir nå sendt inn til dna-analyse. Dermed kan det dukke opp spor seinere i vår, som bekrefter at jerven fremdeles er frisk.

– Men om vi hadde funnet spor som tydet på noe annet, hadde vi fortsatt søket.

At jerv blir påkjørt, er ifølge Jan Erik Asphaug relativt sjeldent.

– Men det hender iblant, sier han.