OPPDAL: Opposisjonen vurderer å trekke sitt krav om lovlighetskontroll av at skolebruksplanen ikke behandles som en kommunedelplan.

– Vi vet aldri hvilke krumspring Ap kommer med når de ser at de vil tape. Jeg frykter vel at de kan komme på å stemme for dette for å få utsatt saken, sier Bjørg Marit Sæteren (Sp), gruppeleder for det største opposisjonspartiet.

Ap-leder Petter Bye avviser at opposisjonen har noe å frykte.

– Nei, vi kommer ikke til å gjøre noen slike krumspring. Om vi utsetter dette en måned vil det uansett ikke forandre på saken, så vi går inn for å få dette behandlet onsdag.

– Hva tenker du om et slikt utspill fra opposisjonen?

– Jeg registrerer det.

Står på innholdet

Kravet skal behandles av kommunestyret før de gyver løs på selve skolebruksplanen i morgen. I utgangspunktet støttes den ikke av et flertall.

Kravet er fremmet av Senterpartiet, Fremskrittspartiet, Høyre, Venstre og Sosialistisk venstreparti. Kristelig folkeparti har tidligere gjort det klart at de ikke ønsker å støtte denne klagen, selv om de ikke vil legge ned skoler.

– Vi ønsker ikke mer seigpining, og tror betviler dessuten at fylkesmannen vil ta klagen til følge, sa Krf-leder Morten Olsen til Opdalingen sist uke.

Den endelige avgjørelsen vil opposisjonen ta i løpet av tirsdagen. Sæteren er klar på at hun mener dette vil være det sikreste.

– Men det betyr ikke at vi har ombestemt oss. Vi står på innholdet i klagen.

Vil ha fylkesmannen inn

Kravet om lovlighetskontroll kom etter at opposisjonen led nederlag i kommunestyret 11. april da de påberopte saksbehandlingsfeil i skolebruksplansaken.

Dette har også Aud Marie Bøe Holand tatt til orde for:

Når opposisjonen vil be fylkesmannen vurdere lovligheten i klagen er det å anse som en reprise.

Opposisjonen har bedt om at saken skal gis oppsettende virkning. Rådmannen avviser kravet. Skulle kravet få flertall i kommunestyret i morgen, vil behandlingen av skolebruksplanen bli utsatt i påvente av fylkesmannens avgjørelse.

Skulle fylkesmannen i neste runde si seg uenig med kommuneadministrasjonen må prosessen begynne helt på nytt.

– Da blir det sannsynligvis vanskelig å få dette gjennomført fra høsten 2013, slik vi har lagt opp til i handlingsplanen, har rådmann Dagfinn Skjølsvold tidligere sagt til Opdalingen.

Lovverket

Opposisjonen mener, i likhet med mange innbyggere i kretsene, at skolebruksplanen skulle vært behandlet som en kommunedelplan.

Heller ikke tidligere skolebruksplaner har vært behandlet etter plan- og bygningsloven, men siden sist har det kommet ny lov.

Får ikke opposisjonen medhold mener de at den nye loven er uten praktisk betydning for demokratiet.