Torsdag la regjeringen frem Statsbudsjettet for 2017. Her foreslås det 20 millioner kroner til byggestart på nye E6 mellom Vindåsliene-Korporals bru i Soknedal.

Prioriteringen er med forbehold om Stortingets tilslutning til ett opplegg for delvis bompengefinansiering av prosjektet. Det er lokalpolitisk tilslutning til et opplegg for delvis bompengefinansiering av prosjektet.

Regjeringen tar sikte på at forslag om delvis bompengefinansiering blir lagt fram for Stortinget så snart nødvendige avklaringer foreligger.

Tidligere i år uttalte prosjektleder Lars Bjørgård i Statens vegvesen til Opdalingen at man kan få trafikk på nyveien i slutten av 2019 hvis man kommer i gang med byggingen tidlig i 2017.

2,3 milliarder mer til vei

Regjeringen foreslår å øke bevilgningene til veiformål med 2,3 milliarder kronet til i alt 33 milliarder kroner på neste års statsbudsjett.

Økningen er på 7,3 prosent sammenlignet med saldert budsjett for 2016. Mer enn halvparten av de 29,9 milliardene som foreslås til Statens vegvesen går til riksveiinvesteringer, og en tredel til drift og vedlikehold.

Det statlige aksjeselskapet Nye Veier skal få 3,1 milliarder til tre prosjekter neste år. Bevilgningen til tunneler øker med 350 millioner kroner til 2,5 milliarder kroner over Samferdselsdepartementets budsjett.

Regjeringen vil også bruke 659 millioner kroner til skredsikring av riksveier og 688 millioner kroner på skredsikring av fylkesveier neste  år.

Skredsikring i Drivdalen

I budsjettet settes det også av midler til gjennomføring av tiltak for å øke trafikksikkerheten på riksvei 3 mellom Hedmark grense og Nåverdalsbrua i Rennebu kommune i Sør-Trøndelag.

Regjeringen setter også av midler til skredsikring på E6 i Drivdalen i Oppdal kommune.