OPPDAL/RENNEBU: Plansjef i AtB, Harald Storrønning, vurderer rutetilbudet som godt i forhold til arbeidsreiser og studiereiser mellom Støren og Oppdal, i begge retninger.

– Formiddagstilbudet til Trondheim for handel/sykebesøk på St. Olavs er ivaretatt med kort overgang på Støren med 5 min overgangstid mellom rute 340 og 480.

Han mener også at det lokale og regionale togtilbudet er med på å bidra ytterligere på tilbudet.

Økonomi

Det er mange bussjåfører i drift på skolerutene i Oppdal og Rennebu. En del føler de jobber 40 prosent, når de er ansatt i 100 prosent stilling.

– AtB betaler operatørselskapet etter kjørte km i rute. Per i dag er det ikke økonomi til å kjøre nevneverdig flere kilometer i rute. Det er også en målsetting å redusere miljøbelastningen og da kan vi ikke tillate oss å kjøre tomme busser, noe som blir en realitet i områder med spredt bosetting, sier Storrønning.

Få avganger

Er du en av dem som liker å ta buss, er det ikke mange muligheter du har. Det er fem avganger fra Oppdal (med bussbytte på Støren) til Trondheim i ukedagene.

– Tilbudet er et resultat av de økonomiske rammene som AtB har til rådighet. Samtidig så vi at det styrkede tilbudet som ble tilbudt fra januar 2014 i mindre grad ble benyttet, konstaterer plansjefen.

I ukedagene har du muligheter for å komme deg til og fra Trondheim til normale tider. På helg blir dette mye vanskeligere. Det er kun en avgang både lørdag og søndag. Storrønning forklarer at økonomien og bruk av tilbudet var det som ble avgjørende for helgerutene.

– Likevel mener jeg at de avgangene på helg er et bra tilbud. Lørdagstilbudet gjør det mulig å reise på dagsbesøk til Trondheim med buss og søndagstilbudet gjør det mulig å reise kollektivt tilbake fra Oppdal til skole-/arbeid etter helgebesøk på Oppdal, konstaterer han.

Ikke med det første

For dem som hadde håpet på en direkterute til byen, må smøre seg med tålmodighet.

– Vi har vurdert direkterute, men dagens tilbud vurderes som godt i kombinasjon med toget, sier plansjefen.