OPPDAL: Det har kommet mange reaksjoner fra publikum på at gravsteiner har veltet på kirkegården i Oppdal. Spørsmålene som kommer er om dette er hærverk, men det er nok sannsynligvis naturen som har gjort jobben. Kirkeverge Vegard Skjørstad mener det har vært et anderledes år.

- Vi har observert det gjennom vinteren. Det har vært litt spesielt, med tele som kommer og går. Og det er også spesielt mange som har veltet i år, sier han.

Kirketjener Odd Jostein Liabø har samme oppfatning.

- Det er naturen som har gjort dette. I år er det mer enn normalen, men jeg tror ikke det er folk som har gjort dette, sier han.

Opdalingen kunne telle tolv gravsteiner som hadde veltet, bare på den delen nærmest Vangslia. Det er også den delen som er mest utsatt for telehiv, ifølge Skjørstad.

- Men det er litt det samme over hele kirkegården.

En gravstein veier fort 150 kg, så enkelte gang hender det faktisk at det er kirkens folk som legger ned steinene. Store steiner som holder på å velte, blir lagt ned på vinterstid på grunn av sikkerheten til de som besøker gravstedene. Jobben med å rette opp steiner må gjøres på sommeren.

- Det må gjøres et skikkelig grunnarbeid under steinen, og det kan vi ikke gjøre før tela slipper taket.

Kirkevergen oppfordrer folk til å besøke gravstedene for å se hvordan det ser ut på deres plass. Det er pårørende som har ansvar for sine gravstøtter.

- De som har stedet, har ansvar for steinene. Ta en tur å se. Vi er selvfølgelig behjelpelige med utstyr. Vi har også tanker om å få sammen en dugnadsgruppe for å hjelpe til med å sette opp steinene. Det er en stor jobb, men dersom noen trenger hjelp til å sette opp sine steiner, kan de ta kontakt med kirkekontoret, oppfordrer kirkevergen.

Foto: Truls Lereggen
Foto: TrulsLereggen
Foto: Truls Lereggen