Seks veier i Oppdal er på vegvesenets skredliste

foto