- Vil legge til rette for at utbyggingen kan starte så raskt som mulig

foto