Skyene som sprer seg over Europa etter vulkanutbruddet fra Eyjafjallajökull på Island, inneholder store mengder svovelgasser i tillegg til støvpartikler. Når det kommer regn, vil svovelen bindes til regnet og kan falle som sur nedbør over Norge. Ifølge ekspertene er dette trolig den følgen av vulkanutbruddet som kan gi størst effekt på norsk natur.

– Svovelutslipp fra fabrikker i Europa har i mange tiår gitt sur nedbør som har gjort vannet i en rekke norske elver og innsjøer surere enn normalt. Svovel fra vulkanen på Island kan gi samme effekt, sier seniorrådgiver Steinar Sandøy i Direktoratet for naturforvaltning.

Overvåker vannkvaliteten

I verste fall kan livet i innsjøer og elver ta skade.

– Vi overvåker allerede vannkvaliteten på Sørlandet og Vestlandet. Hver uke samles det inn og analyseres vannprøver fra 25 vassdrag. Denne overvåkningen vil raskt gi oss fasiten på om vulkanutbruddet blir et problem, sier Sandøy.

Ifølge ekspertene vil den sure nedbøren kunne falle så lenge vulkanutbruddet på Island pågår og vinden blåser i retning Norge.

Asken kan ende i vannet

Askeskyene som blåser fra Island mot Norge inneholder mikroskopiske partikler som kan ende i vann og elver. Partiklene har skarpe kanter som kan skade gjellene hos fisk. Det er også mulig at asken kan frigjøre aluminium som i kombinasjon med surt vann kan skape problemer for fisk. Dette gjelder kanskje særlig for laksesmolt som om kort tid vandrer ut fra elvene våre til havet.

– Vi tviler på at asken i seg selv vil bli et problem. Samtidig har vi få lignende hendelser å sammenligne med. Derfor er vi føre var og har satt i gang ekstra overvåkning av hvor store mengder partikler som vil finne sin veg til vassdragene, sier Steinar Sandøy.