Savner utredning: Mener bussnedleggingen er ulovlig