Slik forsvarer grunneieren terrenginngrepene

foto