Storsykehus tester oppfinnelsen fra Oppdal. Den kan revolusjonere helsevesenet