DRIVDALEN:Eierne Bente og John Skreen kunne ikke gjøre annet enn å håpe det beste.

Da uværet roet seg og Skreabekken falt tilbake til normal størrelse, lå det før så prektige gårdsanlegget nærmest i ruiner. Flommen tok flere uthus, raserte hovedhus og fjøs og gjorde gårdstunet ugjenkjennelig. Sand og stein overalt, og dype grøfter etter de frådende vannmassene der det tidligere hadde vært grønne plener og frodige marker.

Seks år har gått, og i dag framstår gården mer prektig enn noensinne. Med formidabel egeninnsats og god pengestøtte fra NVE og Naturskadefondet har Bente og John bygd opp igjen gården.

– Jeg er imponert over det Bente og John har klart å få til. De har stått på og gjort en formidabel innsats. Sammen med gode venner, naboer og flere oppdalsfirmaer har de gjenoppbygd Skreen til et enda mer prektig gårdsanlegg enn det var før katrastrofeflommen, sa NVEs regionsjef Kari Øvrelid da hun sammen med flere andre fra NVE og en rekke andre gjester besøkte Skreen for å se og beundre det som var gjort siden katastrofeflommen herjet for nøyaktig seks år siden.