STORLIDALEN: Tone var hjemme alene da steinen kom dundrende. Deres tre unger var nettopp sendt på skolen. Plutselig hørte hun et forferdelig brak, og oppdaget fort at det kombinerte verkstedet og hønehuset var truffet av en enorm stein som hadde løsnet høyt oppe i fjellsiden. Steinen hadde først gått gjennom tre solide tømmervegger, deretter slått hull i gulvet og lagt seg til ro i kjelleren. Deler av huset var splintret av de enorme kreftene.

– Jeg rakk å ringe John før jeg nærmest ble handlingslammet av skrekk. Han kom heim umiddelbart og alarmerte straks lensmann og brannvesen. Da lensmannen var kommet, kom det en ny stein rullende ned mot gården. Lensmannen måtte ta beina fatt, men steinen stoppet i skogen ovenfor gården, forteller Tone.

Lensmannen evakuerte gården og Tone, John og de tre ungene ble bedt om å finne seg et annet husvære i påvente av at geolog har undersøkt rasstedet. Familien ble tilbudt midlertidig husvære hos bror Odd Arne Torve som bor på Lønset.

Geolog er ventet til Storlidalen i løpet av dagen.

John Torve forteller om et tilsvarende ras på 70-tallet en gang. Men den gang traff ikke steinen husene på Stølan.

– Nå er jeg bare glad for at det ikke gikk verre enn det gjorde. Bygninger kan repareres. Dette er nå en forsikringssak, og jeg tror vel helst at huset vil bli revet og et nytt bygg satt opp, sier John Torve.

Han tror den store nedbørsmengdene den siste uken er årsak til at steinen løsnet.