OPPDAL: – Det stemmer at jeg har bedt om å bli overflyttet til Drivdalen skole fra neste skoleår, forteller Thor Anders Berget. Han bekrefter også at det foreligger en uenighet som er dels faglig begrunnet.

– Det er trist etter tolv år på Vollan skole, der jeg har trivdes godt, sier Berget, som også opplever et voldsomt engasjement fra foreldrene. Han vil imidlertid ikke gå inn på hva uenigheten konkret består i.

Mens Berget har fått innvilget sin overflytting, venter Kerstin Bergenwall så langt på ny stilling.

Foreldre Opdalingen har vært i kontakt med karakteriserer det som et stort tap for skolen at de to ressurspersonene forsvinner. Det hevdes også at foreldre, med bakgrunn i det som har skjedd, vurderer å søke ungene til andre skoler.

Siden starten

Etter det Opdalingen kjenner til startet gnisningene allerede da rektor Ann Margrethe Flåten ble tilsatt i 2007. Flere – også en rekke foreldre – stilte seg utforstående til at hun ble valgt framfor Geir Karlsen, som da hadde fungert som rektor i flere år.

Samarbeidsproblemene skal ha vist seg tidlig, og det stilles blant annet spørsmål ved om – og hvis ikke, hvorfor – det ble gjennomført en halvårsevaluering som er vanlig når enhetsledere ansettes på prøvetid.

Siden har konflikten ligget der, tilsynelatende ukjent for mange av foreldrene.

Da det i 2008 ble gjennomført en ny arbeidsmiljørapport i Oppdal kommune, kom misnøyen til overflaten.

Rådmann Dagfinn Skjølsvold kommenterte da at dersom man dukker ned i resultatene, er det ennå utfordringer som må løses. Han siktet da blant annet til Vollan skole, uten å si dette med rene ord.

Program

Resultatet av undersøkelsen forelå i desember. I første halvdel av februar ble det så avholdt et møte med tanke på å utarbeide et utviklingsprogram for Vollan skole.

Fem delmål ble uttrykt:

- Felles forståelse av utfordringer ved Vollan skole.

- Utvikle og forbedre virksomhetsmessige forhold ved skolen, blant annet organisasjonskultur og arbeidsmiljø.

- Styrke ledelsen ved skolen.

- Arbeide med definerte leder- og ledelsesutfordringer.

- Utarbeide handlingsplan for skolen.

Rådmann Dagfinn Skjølsvold har selv engasjert seg i dette arbeidet.

Møte tirsdag

Når det gjelder lærerne som har søkt seg vekk fra Vollan, omtaler rådmannen dette som ryddig.

– Lærere rullerer mellom skoler hvert år, og det er ingen dramatikk i det, fastslår Skjølsvold.

Det er imidlertid uvanlig at det resulterer i slik møtevirksomhet. Tirsdag møtte tre representanter for FAU ved Vollan skole rådmann og rektor; Liv Anne Ørstad, Anita Schive Bjerkaas og Solveig Forbregd.

FAU-leder Ørstad ønsker ikke å kommentere saken i media før hele FAU har vært samlet i neste uke. Men Opdalingen vet at også andre foreldre er engasjert, og at det blant annet på et foreldremøte onsdag kveld ble lest opp et krast brev.

Har tillit

Rådmannen uttrykker på sin side full tillit til sin enhetsleder, og lover å følge opp saken. Når det gjelder kritikken mot at det ikke ble foretatt en halvårsevaluering, er det imidlertid ukjent for ham. Ansettelsen var det forrige rådmann som fulgte opp.

For øvrig tror han ikke saken har medført at skolen har fått rykte på seg som noe dårlig arbeidssted. Da det ble lyst ut stillinger her, var det 24 søkere.

Opdalingen forsøkte i går å komme i kontakt med rektor, men lyktes ikke. Rådmann Dagfinn Skjølsvold har imidlertid orientert henne, og de har blitt enige om at det er rådmannen som uttaler seg til pressen i sakens anledning.