I sommer kunne Opdalingen melde om at Bård Botten ønsket å få et samarbeid med Oppdal Idrettslag for å kunne realisere planene om en såkalt Tuftepark.

Botten søkte Oppdal kommune i fjor sommer om å få benytte kommunal grunn ved idrettsanlegget i Oppdal sentrum til parken.

Et lavterskeltibud

Tufteparken er et konsept hovedsakelig utviklet av personlig trener Lasse Tufte. En "tuftepark" er en utendørs treningspark bestående av ti enkle metallkonstruksjoner / apparater. I parken kan alle komme for å ta en treningsøkt, helt gratis.

- Håper at de lykkes

Kommunen kunne ikke inngå en slik avtale med en privatperson, men at det var nødvendig med et organisert lag.

Nå har Botten fått med seg Oppdal Idrettslag på planene, og rådmannen går nå inn for at de får benytte kommunal grunn, har utarbeidet en avtale med idrettslaget som formannskapet nå har godkjent.

- Dette er kjempespennende, og jeg håper at de lykkes, sa Bjørg Marit Sæteren (Sp).

Hvem som har ansvar?

Dette var Tor Snøve (Ap) helt enig i, men han ville vite mer om hvilket ansvar kommunen vil få med et slikt anlegg på kommunal grunn.

- Hvem har ansvaret dersom det skjer en ulykke i et slikt nlegg, og som kan skyldes feil eller mangler på utstyret, ville Snøve viite.

- Dette er et vanskelig tema, innrømte rådmann Dagfinn Skjølsvold, som viste til samme problemstilling ved skateparken.

- Det er klart at kommunen er sårbar dersom noe skjer, men samtidig må vi ikke være så redd at vi stopper utviklingen.

- Alltid en risiko ved slike anlegg

- Vi prøver å gjøre det ordentlig, sa Skjølsvold, og viste til at ansvar for vedlikehold og tilsyn er ivaretatt i avtalen.

I avtalen står det at "Oppdal Idrettslag er ansvarlig for å holde parken og de etablerte apparater i den stand som kreves i henhold til gjeldende lover og forskrifter for slike anlegg".

- Samtidig må vi leve med en viss risiko ved å anlegge slike ting som skatepark og treningsanlegg åpent for alle og uten kontinuerlig tilsyn, avsluttet Skjølsvold.

Et enstemmig formannskap godkjente avtalen, og ga ordføreren fullmakt til å undertegne avtalen etter at Oppdal Idrettsråd har godkjent etablering av "Tufteparken".