Så mange som 163 av politiets 339 tjenestesteder foreslås nedlagt som en del av politireformen, melder Politiforum.

Ett av kontorene som ikke uventet står for fall er Rennebu lensmannskontor.

Den betydelige reduksjonen i tjenestesteder er klar etter at arbeidsgruppene i de 12 politidistriktene har lagt fram sine forslag torsdag. Politiets eget fagblad, Politiforum omtaler det foreslåtte kuttet i antall lensmannskontorer som et mannefall:

– Av 271 lensmannskontorene har 159 ikke livets rett ifølge arbeidsgruppene, skriver bladet.

Av de 68 tjenestestedene som defineres som politistasjoner, foreslås det å legge ned kun fire.

Selv om noen av disse lensmannskontorene i praksis allerede står tomme, vil de aldri kunne åpnes igjen dersom de bestemmes nedlagt.

Nå skal politimesterne sende sine forslag på høring i de berørte kommunene i 6 uker, før de gir sin endelige tilråding til Politidirektoratet i midten av desember. POD skal i sin tur fatte sin beslutning innen 15. januar.

– Det er viktig at de lokale prosessene i samspill mellom politiet og kommunene nå får gå sin gang. Det er der grunnlaget for gode lokale løsningene legges. Det er ikke noe mål i seg selv å komme ned på et lavest mulig antall tjenestesteder. Det viktige er at vi finner en organisering som skaper et best mulig nærpoliti, sier politidirektør Odd Reidar Humlegård.

Et flertallsforlik på Stortinget i vår satte foten ned ved et minimum på 210 tjenestesteder. Det betyr at så mange som 144 tjenestesteder kan forsvinne i årene fremover. Dersom politimestrene forslår å legge ned flere enn dette, vil Politidirektoratet justere antallet i samarbeid med politimestrene.