OPPDAL:– Jeg har satt meg godt inn i argumentene fra foreldreutvalget (FAU) som ønsket å beholde firedagersuke for elever i 1. til 4. klasse. Jeg har stor respekt for deres synspunkter. Men vi må ta en totalvurdering, og da endte vi med å gå for femdagersuke, sier Melhus.

Vektig innspill

Utdanningsforbundet ved skolen anbefalte femdagersuke. Det var et vektig innspill i debatten for Melhus og skoleledelsen.

– Vi vurderte alle sider ved saken. Signaler om heldagsskole og retningslinjer fra sentralt hold var med på å styre beslutningen. Innspillene og argumentene fra FAU ble tatt alvorlig og var også med i vurderingen sier Melhus.

Han er glad for at saken er avgjort. Det har vært intense dager med mye møtevirksomhet.

Forskjellige syn

– Jeg er trygg på at vi har gjort et riktig valg. Men jeg respekterer at foreldre har forskjellige syn på saken. Vi har hele tiden hatt god kommunikasjon med FAU og det skal vi fortsatt ha framover, sier Melhus.

Leder i FAU, Anne Grete Hoelsether, er også glad for at saken nå ser ut til å være over.

– Styret i FAU tar avgjørelse til etterretning. Vi skal ha et møte i kveld (fredag), men jeg regner med at vi ikke vil forfølge saken videre. Personlig føler jeg at vi i FAU har gjort det vi kan, og at vi har gitt de opplysninger som er viktige i forhold til saken, sier Holesether.

Godt forhold

Hun er opptatt av at FAU og skoleledelsen skal ha et godt forhold også etter denne saken.

– Vi har vært litt uenige om prosessen og begge parter har tatt litt selvkritikk i etterpåklokskapens lys. Det har vært noen interne runder, men dette er avklart. Nå må vi legge dette bak oss og jobbe videre med Nye Aune, mener Hoelsether.