ØSTFJELLET: For å få en rask fylling av Markbulidammen må - under gitte forhold - både Unndalsvatnet og Elgsjøen bli tappet langt raskere og hardere enn de blir gjort i dag. Erosjon og stygge sår langs breddene kan bli følgen.

– Oppdal kommune ble ikke informert om planene til Glommen og Lågen Brukseierforening. Da planene påvirker både Unndalsvatnet og Elgsjøen finner vi det merkelig at vi ikke har fått planene til gjennomsyn og blitt invitert til å delta i høringsrunden. På eget initiativ har vi kontaktet utbygger og fått sakspapirene oversendt, sier leder Arild Hoel (50) i Plan og forvaltning i Oppdal kommune.

Utsatt høringsfrist

Høringsfristen er satt til mandag 1. desember, men Oppdal kommune forbeholder seg retten til å komme med sin vurdering og uttalelse på et senere tidspunkt.

– Dette er en omfattende sak, og det er ikke gjort i en fei å sette seg inn i sakens alle sider. Derfor sender vi et kort skriv innen høringsfristens utløp og forventer at vi om nødvendig kan komme tilbake med et mer gjennomarbeidet svar på et senere tidspunkt, sier Arild Hoel.

Han frykter ikke at Glommen og Lågen Brukseierforing vil bryte godkjent reguleringregime. Verken Unndalvatnet eller Elgsjøen vil bli tappet lavere enn tillatt. Men det er tappetidspunktet som kan få stor betydning for Oppdal. Det vil være vanskelig for Oppdal å akseptere at Unndalsvatnet og Elgsjøen tappes om våren og forsommeren for å fylle opp Markbulidammen slik at den tar seg penest mulig ut for turistene.

Gammelt kraftverk

Einnuna kraftverk ble bygd i 1958. Glommen og Lågen Brukseierforening mener kraftverket er modent for modernisering. Etter planene kan et nytt kraftverk stå ferdig i 2011. Kostnadene er beregnet til nærmere 400 millioner kroner.

Første trinn er at det bygges ny dam i Markbulia som øker dagens reguleringshøyde i inntaksmagasinet fra 4,8 meter til 15 meter. Selve dammen blir 300 meter lang og 25 meter høy. Dette vil sette betydelige områder under vann. Selve magasinet vil øke fra 0,32 kvadratkilometer til 3,07 kvadratkilometer.

Hard tapping

For å fylle dette magasinet raskt før turistsesongen starter, må det sannsynligvis tappes mye vann fra Unndalsvatnet og Elgsjøen.

Det nye kraftverket vil øke produksjonen med 50 prosent. Et nytt kraftverk i Einnuna vil også kunne gi mer effektiv kraftproduksjon videre nedover Glommavassdraget. Den totale produksjonsøkningen vil kunne bli 57,5 GWh.