Norsk Familieøkonomi rangerer hvert år «Norges beste banker».

De rangerer beste og dårligste totaltbank, beste og dårligste bruktkonto, beste og dårligste innskuddskonto - med 50.000 og 500.000 kroner i innskudd, beste og dårligste lånerente - lån på 1 og 2 millioner kroner, samt beste og dårligste BSU-konto.

For å beregne har Norsk Familieøkonomi sett på renteinntekt på BSU, høyrentekonto med 50.000 kroner, renter/gebyrer på et 2 millioner kroner stort lån og renter på brukskonto. Inntekter og utgifter er summert for å finne dårligste bank.

Verdt å merke seg:

- Franske BNP Paribas er årets beste totalbank

- Forskjellen på beste og dårligste totalbank er hele 11.991 kroner

- Bankene kutter gebyrene på brukskonto

- Forskjellen blir stadig større mellom beste og dårligste bank

- De typiske nettbankene får større konkurranse fra andre banker. Til og med storbanker kan måle seg med de typiske nettbankene på enkelte områder.

Storbankene:

-Alle storbankene klatrer på listen, noe som bl.a skyldes stort mediafokus på renteøkninger og gebyrkutt på brukskonto

-DnB NOR er langt bedre enn sitt rykte

-Postbanken som kom helt i bunnen i fjor, lovet Norsk Familieøkonomi at de skulle skjerpe seg i 2008. Dette løftet har banken innfridd og klatret kraftig på listene