Oppdal kommune ber nå Fylkesmannen om å vurdere mulighetene for at det kan etableres ei øvingsløype for snøskuter i kommunen. FREDRIK KOSBERGLØKK

OPPDAL: Rådmannen hadde i utgangspunktet tilrådd at bygningsrådet skulle avlå en søknad fra Oppdal snøskuterklubb om å få opprette ei løype for øvelseskjøring med snøskuter. Klubben har tenkt at løypa skal gå i området mellom Vollan og Engan.

Denne gangen fikk rådmannen noe overraskende motbør fra både Venstre og SV. Båe Odd Gunnar Jære Hoel og Bjørn Engen flagget nemlig ganske raskt at de nå anser tida for moden til at det skal finnes en løsning slik at snøskuterfolket skal få ei løype som de kan bruke uten at det er knyttet til ren nyttekjøring.

Fremskrittspartiets Olav Nekstad likte ikke at fagansvarlig i kommunen, Arild Hoel tolket skuterklubbens søknad som et ønske om ei løype til turkjøring.

Nekstad presiserte at han ikke oppfattet øvingskjøring som ensbetydende med kjøreopplæring. Han sammenlignet det med ungdom som øvelseskjører sammen med foreldrene for oppkjøring med bil.

– Det er et paradoks at loven har ligget de siden 70-tallet. Likevel kjøper folk snøskuter, enda de vet at det er ulovlig å kjøre. Enten må vi innføre en form for konsesjon for de som ønsker å kjøre skuter, eller så må vi åpne for skuter i enkelte løyper slik at vi kan få trafikken kanalisert bort fra mer sårbare områder, sa Odd Gunnar Jære Hoel (V).

Etter noe debatt om ordlyden i et vedtak som var «spiselig», ble det et enstemmig bygningsråd som stilte seg bak å sende saken til Fylkesmannen.