Professor Reidar Almås fra Norsk senter for bygdeforskning var første foredragsholder på «Får lyst»-konferansen som ble innledet på Quality Hotell Oppdal i går. I et spenstig foredrag tok Almås bøndene og landbruket på pulsen, og hovedbudskapet fra bygdeforskeren var at det fortsatt vil være omstillinger landbruksnæringen og bygdene må igjennom.

Almås innledet for øvrig sitt foredrag med å gi et spark til hytteeiere i Oppdal som på grunn av eiendomsskattevedtaket vil boikotte Fårikålfestivalen.

– Jeg er hytteeier her i bygda jeg også og flau over slike trusler. Det skulle bare mangle om vi som hytteeiere ikke betaler litt tilbake for alt vi får her i bygda, sa han.

Almås listet opp et sett politiske grep som han ønsker regjeringen må gripe fatt i. For det første mener han at mangfoldet må stimuleres. Et annet viktig grep er at kornprisen må ned med rundt ei krone. Almås ønsket seg også et skjøtselstilskudd som skal ta vare på det han kalte for det «herreløse kulturlandskapet» som ingen eier.

Almås var også klar på at leken om jerven og lammet må avsluttes.

– De som må slutte med sau på grunn av rovdyr må få kompensasjon for det. Det må også bli en sonering på en slik måte at det ikke drives med beitedyr i enkelte områder der det er rovdyr, sa han.

Almås trodde det vil bli flere som lever av å følge maten de produserer helt fram til tallerkenen, men han trodde ikke det ville bli noe annet enn en spesialitet som ikke så veldig mange kan leve av. Han pekte på at andre land der småskalaproduksjon kan utgjøre rundt 10 prosent. Almås trodde det vil være et godt tall også her til lands.