ROVDYR: Mandag hadde Rovviltnemnda i Midt-Norge møte med klima- og miljøvernminister, Tine Sundtoft, og landbruks- og matminister, Sylvi Listhaug.

Her ble erfaringer og problemstillinger med rovviltforvaltningen drøftet.

– Vi hadde et godt møte med Statsrådene, sier leder for Rovviltnemda i Midt-Norge region 6, Arne Braut (Sp).

– Statsrådene virket oppriktig interessert i våre utfordringer og erfaringer. Signalene om en bedre oppfølging av Rovdyrforliket er vi svært glade for.

Store utfordringer

Rovviltnemndene hadde i fellesskapet kommet fram til 9 sentrale punkter som var utgangspunkt for drøftingene. Utfordringene med forvaltningen av den todelte målsetningen går igjen, og flere av rovviltnemndene stiller spørsmål ved om man har den myndighet som er nødvendig for å kunne stå som ansvarlige for forvaltningen.

– Vi har lagt bak oss en beitesesong med store utfordringer i mange regioner. Tapene av beitedyr er altfor store og det går på helsa løs for flere dyreeiere. Derfor var det viktig å få et møte med den nye politiske ledelsen, forteller Braut, og viser til at i tillegg til statsrådene stilte også statssekretærene i begge departement.

Anker ikke

– Vi har stor tro på og forventninger til at den nye regjeringen tar et bedre tak i dette feltet. Vi benyttet også anledningen til henstilling om at staten ikke anket lagmannsrettens dom i Krokansaken om rovdyrerstatning. Så langt har staten tapt i to rettsinstanser. Full erstatning for tap av beitedyr til rovvilt er et viktig konfliktdempende tiltak, sier Arne Braut.

Her er nipunktslista fra rovviltnemndene:

1. Praktisering av rovviltforliket fra juni 2011

2. Rovviltnemndenes handlingsrom og myndighet.

3. Bestandsmålene – er de modne for revisjon?

4. Profesjonalisering og tillemping av restriksjoner ved lisensfelling.

5. Lisensfellingsperiode må justeres slik at den sammenfaller med periode for reinsjakt og elgjakt (reinsjakta starter 20. august – noen steder slutt 9. september, lisensfelling for jerv starter 10. september).

6. Trenger verktøy for å klare å oppfylle mål om arealdifferensiering, blant annet med uttak av restkvoter.

7. Hva er definisjonen på «skadepotensial»?

8. Behov for god tosidig kommunikasjon mellom nemndene og sentrale myndigheter og årlige samlinger

9. Rovviltforliket er for lite forpliktende, og det er behov for konkrete endringsforslag i rovviltforskriften.

Med vennlig hilsen

Arne Braut

Leder Rovviltnemda i Midt- Norge