OPPDAL: – I år som i fjor har det vært en travel start på året for oss i hjelpekorpset. Til sammen 19 leteaksjoner og henteoppdrag i løpet av de tre første månedene gjør at behovet for ny bil ikke blir mindre. Men med positiv respons fra både lag, foreninger, bedrifter, privatpersoner, stiftelser og i tillegg kommunen gjør at kronene har rullet inn, skriver bilkomiteen i Oppdal Røde Kors Hjelpekorps i en mail til redaksjonen.

Bilkomiteen består av Kristin Gjønnes, Terje Aunøien, Eirin Heggvold og Rune Fossum.

Innsamlingsaksjon til ny korpsbil har nå rundet 420.000,- og med lovnader om større bidrag og flere søknader inne til større aktører håper hjelpekorpset å bestille bil i løpet av våren eller sommeren.

– Vi er kjempetakknemlig for alle bidrag, små som store. Vi ser at det vi driver med blir satt pris på, i tillegg til at det kan gagne alle som ferdes i bygda. Det er fortsatt mulig å støtte opp om bilaksjonen til hjelpekorpset.

Oversikt over nye givere siden sist:

VPG (10.000,-)

Gjevilvassdalen Hytteeierforening (2.000,-)

Tannlege Asphaug (1.000,-)

Tannlege Svein Gorset (500,-)

Oppdal Bygdealmening (35.000,-)

Nyvold Installasjon (10.000,-)

Opdalingen AS (1.000,-)

Elektro 1 (10.000,-)

Breesgård Fritidsby Velforening (2.500,-)

Oppdal Handverkservice (2.000,-)

Midtbygda Barnehage (3.000,-)

Toyota Hell Bil AS (2.000,-)

Aunasenteret (7.500,-)

Vollan Helselag (10.000,-)

Lærerne ved Oppdal Ungdomsskole (2.994,-)

Oppdal kommune (50.000,-)

Oppdalsbanken (20 000,-)

Flere privatpersoner har til sammen gitt bidrag for 5.500,-

Domus har i tillegg vært med og sponset midler til annet viktig utstyr som blant annet førstehjelpssekker, båre og samband.

Hvis du vil bidra, er kontonummeret 4266.15.49399.