Hannbjørnen, kalt «ST4», ble første gang påvist i Sør-Trøndelag i 2006. Nå viser DNA-analyser at han i fjor høst var tilbake i fylket, sju år etter. I mellomtiden har han vært innom både Telemark, Oppland og Hedmark fylker, skriver Rovdata.

Bjørnens lange vandring har vært mulig å dokumentere gjennom DNA-analyser av innsamlet skit og hår, som den har etterlatt seg på sin ferd. Det er til sammen analysert 22 prøver etter ST4, som er samlet inn i perioden fra 2006 til 2013.

Først oppdaget i Rennebu

Bjørner har store leveområder og kan forflytte seg over store avstander på kort tid. Spesielt unge hannbjørner som ikke har etablert seg i et eget område vandrer ofte mye og langt. Bruk av DNA-analyser i overvåkingen gjør det nå mulig å følge individene fra år til år.

– ST4 er en hannbjørn som ble kjent for overvåkingen av brunbjørn i Norge første gang gjennom funn av hår i Rennebu kommune i Sør-Trøndelag 26. juli 2006. Bjørnens vandringer er derfra fulgt sør og vestover i landet, og tilbake igjen, forteller Morten Kjørstad, leder i Rovdata.

Vendte tilbake – sju år etter

I 2007 var den i Sør-Fron kommune i Oppland, og i april og oktober 2008 ble det funnet skit fra bjørnen i henholdsvis Vinje og Seljord kommuner i Telemark. Deretter vandret den nord og østover igjen, og ble påvist i flere prøver i Oppland og Hedmark årene 2009 til 2013.

– Foreløpig siste DNA-funn ble gjort i Røros kommune i Sør-Trøndelag i august 2013, og hannbjørnen var med det tilbake i fylket hvor den ble registrert for første gang for over syv år siden, forteller Kjørstad.