OPPDAL: Etter et underkudd på 100 millioner i 2013, har AtB gradvis gjort tiltak og endringer for å komme på plussiden. 12. januar 2015 kommer de største endringene å tre i kraft; flere rutetider og busstilbud blir langt dårligere enn det de er i dag.

– Det kan bli veldig bekymringsfullt for kommunen og regionen når endringene trer i kraft, sier ordfører Ola Røtvei.

Felles beskjed

Sammen med ordførerne i Rennebu, Midtre-Gauldal, Holtålen og Røros har de sammen skrevet et brev til AtB vedrørende busstilbudet i de kommunene.

– I mai hadde vi orienteringsmøter i kommunene angående situasjonen i AtB. De åpnet for at kommunene kunne komme med innspill til rutemønster/rutetilbud, sier Røtvei.

Han forteller at det var to hovedbolker som var viktige for Oppdal.

– Skolekjøringen ønsker vi å beholde slik den er og i tillegg kom vi med innspill til overgangen på Støren, sier han.

Ordførerne føler det kjøres et opplegg av AtB som lett kan sette kommunene opp mot hverandre.

– Vi ønsker ikke at det skal skje, og setter et felles framstøt mot AtB, sier Røtvei.

Ny overgang

Det som kanskje sjokkerer mange, er at det legges inn ny overgang for buss/tog på Melhus. Det vil si at det ikke går noen direkterute mellom Oppdal/Støren/Trondheim.

– Vi legger inn denne overgangen av to årsaker. Vi imøtekommer fylkestingsvedtaket om å tilpasse busstilbudet til toget ved forlengelse av Trønderbanen desember 2014. Vi gjør det også for å bidra til innsparinger. Overgangen skjer bare på formiddag, sier plan- og driftssjef ved AtB, Harald Storrønning.

Han forteller at det er kundens bruk av tilbudet som ligger til grunn når avganger blir redusert.

– Mange avganger har et passasjerbelegg som det ikke er forsvarlig å beholde av kostnadshensyn. Vi har gjennomført justeringen i samarbeid med operatørselskapene slik at vi er trygg på at de riktige avgangene er tatt, konstaterer han.

Ordførerne er sterkt uenige med AtB når det gjelder den nye overgangen.

– Vi mener det ikke er noen god løsning og kombinere tog/buss på Melhus. Bussen fra Røros må settes i rute og kjøre til byen, i rute, sies det i brevet.

De frykter at løsningen AtB jobber med vil svekke tilbudet i regionsentrene Oppdal, Rennebu, Røros, Midtre-Gauldal og Holtålen, i så stor grad at mange vil velge en annen løsning.

Prisøkning

Det er lagt inn en prisendring på mellom tre og fire prosent, avhengig av billettprodukt.

– Vi er forberedt på at det vil bli reaksjoner, men vi mener at de justeringene vi har gjort er forsvarlige, sier Storrønning.

Plan- og driftssjefen mener tilbudet blir redusert til et nivå som er tilpasset dagens tilskuddsnivå fra fylkeskommunen og billettinntekter.

– AtB må forholde seg til dette, konstaterer han.

Kollektive mangler: "Skal folk i distriktet reise kollektivt, må det finnes et tilbud over tid. Det må også være der og stabilt", står det i brevet til AtB fra ordførerne.A Foto: Arkivfoto