ØKONOMI: På landsbasis låner vi stadig mer penger. Gjennomsnittlig personlig gjeld i Norge er nå kommet opp 537.800 kroner. I syv av landets kommuner har innbyggerne en snittgjeld på over 700.000 kroner.

Men i Oppdal og Rennebu er vi langt mer nøkterne. Den gjennomsnittlige personlige gjelden i Oppdal er i 2009 på 443.300, noe som er en økning på 7,1 prosent fra året før. Men i Rennebu er gjennomsnittsgjelden på 269.500, som er en økning på kun 1,4 prosent fra 2008.

– Pilene peker generelt oppover for nordmenn, og da er det en naturlig konsekvens at gjelden stiger. Når i tillegg renten er lav, låner vi spesielt mer til kjøp og oppussing av egen bolig, sier administrerende direktør Reidun Korsnes i Intrum Justitia.

Ligningstall som Intrum Justitia har innhentet fra Statistisk sentralbyrå, viser at gjennomsnittlig gjeld økte fra 515.200 til 537.800 kroner i løpet av 2009. Dette tilsvarer en vekst på 4,4 prosent. Året før var veksten på 6,2 prosent.

Blant fylkene er det Møre og Romsdal som har hatt den største veksten med 6,3 prosent gjennom 2009. På kommunebasis har den største veksten vært i Balsfjord, hvor gjennomsnittlig privatgjeld har økt med hele 25,1 prosent.

Kommunelisten toppes imidlertid av Asker, Bærum, Frogn, Rennesøy, Hemsedal, Sola og Stavanger. I alle disse kommunene er snittgjelden over 700.000 kroner.