Avviser trusler om søksmål: Åpner Gjevilvassveien for hytteeiere