Avviser trusler om søksmål: Åpner Gjevilvassveien for hytteeiere

Styreleder i Gjevilvassveien, Narve Hårstad, sier det nå er opp til partene i jordskiftesaken å avgjøre om de vil la hytteeiere kjøre til sine eiendommer på brøytet vei. Foto: Per Ole Aalberg