Betenkt over løypeprosessen: – Foregår i lukkede rom