Har fått vannbasseng på jordene

foto
Store deler av dyrkamarka ved Storli gard er blitt til et vannbasseng på grunn av snøsmelting og regn. Foto: Privat