Fersk skoleundersøkelse: En av ti mobbes, åtte av ti trives

foto