Mangler lokale vedtak: Krever bompenge-kutt på E6

foto