E6-innstillingen er klar: – Har vært psykisk belastende