Foreslo å rive pensjonistenes hjem for å bygge eldreboliger. Da steilet Terje