Ifølge St. Olavs hospital skyldes dette en systemfeil i brevmalene i Helseplattformen, det omstridte systemet som er innført der.

– Fastlegene har lenge meldt fra om at de mottar færre henvendelser fra sykehuset enn tidligere, sier sykehusdirektør Grethe Aasved.

Tusenvis av brev

Feilen ble oppdaget torsdag. Mandag fant sykehuset ut av at det dreide seg om flere tusen brev. Journalsystemet har ikke sendt ut brevene, og avsenderen har ikke fått feilmelding, men bekreftelse på at brevet er sendt.

– Det er bekymringsfullt at det igjen avdekkes at informasjon ikke har gått ut fra sykehuset, sier Aasved.

Brevene vil så snart som mulig bli sendt ut som vanlig postsending til mottaker. Sykehuset har satt i gang en gjennomgang for å se om pasienter, fastleger og andre har fått den informasjonen de skal ha.

– For de brevene vi i første omgang har fått tilgang på, ser vi heldigvis at mange av pasientene allerede er ivaretatt gjennom for eksempel innkalling til operasjon. Men det kan selvsagt ikke utelukkes at denne situasjonen kan få alvorlige konsekvenser for noen pasienter, sier Aasved.

Sendte bekymringsmelding

Brevene vil så snart som mulig bli sendt ut som vanlig postsending til mottaker.

St. Olavs hospital har i dag varslet Statsforvalteren om hendelsen og hvordan den følges opp, ikke minst overfor pasientene. ​

Helseplattformen har vært svært omstridt etter at den ble innført. Utrullingen av den på andre sykehus i Midt-Norge er utsatt.