Av:
  • Randi Grete Kalseth-Iversen

Elg satt fast i hull