OPPDAL: Opdalingen skrev 17.januar i år om for varme ovner i kirka.

– Det går fram av tilsynsrapporten at det er målt temperaturer mellom 110 og 140 grader, ved ovnene under benkene, som er en spesiell risiko i kirka. Temperaturen skal ikke overskride 70 grader.

Brannvesenet satte da krav om at alle rørovnene måtte skiftes ut.

4.desember i år foretok brannvesenet nok et tilsyn, og ovnene står fremdeles der.

Finansieringen skal være i orden, men det er valg av løsning som er til vurdering.

Brannvesenet har satt ny frist, og blir ikke ovnene byttet ut innen utgangen av april neste år, kan de vurdere å stenge kirken, eller i alle fall gi forbud mot bruk av ovnene.

– Vi vil vurdere ulike sanksjonsmidler, sier branninspektør Stein Bjørgen og brannsjef Lars Hage. Tvangsmulkt og tvangsgjennomføring vil bli vurdert.