Ifølge de opplysninger operasjonsleder Jan Helge Kjøl ved politiets operasjonssentral hadde ved 02-tida i natt, skal det ikke være snakk om livstruende skader for noen av de tre som ble fraktet til sykehus.

Det var i natt ikke kjent hvor den omkomne kvinnen var hjemmehørende. Derimot var det klarlagt at to av de skadde var fra Sunndal, mens den siste skal ha tilknytning enten til Sunndal eller til Trondheim.

Rullet inn på gardstun

Det var en eldre Toyota personbil på vei oppover dalen i retning Oppdal som ikke greide den første krappe svingen ved foten av Gråura.

Her tørnet den inn i autovernet og gjorde ett eller flere rundkast før den stoppet mot en parkert bil inne på tunet på garden Trettvoll.

Stedet hvor bilen stoppet, ligger ikke mer enn 10 meter fra trappa på våningshuset.

Ambulanser og helikopter

Ulykken skjedde kort tid før midnatt, og det ble slått storalarm med utrykning av to ambulanser fra Sunndal og en fra Oppdal.

I tillegg ble helikopter fra Norsk Luftambulanse sin base på Dombås rekvirert.

Da skadeomfanget etter hvert ble kjent, ble det også rekvirert ambulansehelikopter fra Ålesund.

To av de skadde ble sendt til sykehus med ambulansehelikopter, mens en ble fraktet med ordinær ambulanse.

To av dem ble sendt til sykehus i Molde, mens den tredje ble sendt til Ålesund.

Bistand fra biltilsynet

Fra politiets side ble det rykket ut med mannskaper fra Sunndal lensmannskontor.

De fikk utpå natta bistand fra biltilsynet både for å granske ulykkesstedet og ulykkesbilen.

For de som var til stede på ulykkesstedet i natt, kunne det virke som om bilen med de fire må ha hatt høy fart.

Dette blant annet ut fra at det var flere meter med bremsespor i motbakke før bilen hadde skjenet ut av veibanen.